︎Animation Reel


              


     ︎Halloween (2020)


              


      ︎Neon Blue Jacket (2016)


                © Christina Sellountos